ESTOL – reparaturni mort L

Detalji

ESTOL – reparaturni mort L

Primjena

Uklanjanje oštećenja u svim kolničkim zastorima do otprilike 15 mm dubine. Dublje oštećena mjesta izravnati u više slojeva proizvodom ESTOL-reparaturni mort L (i/ili proizvodom Makabit® Super 82). Izrada novog habajućeg sloja, npr. nakon povišenja i reguliranja okana kao i nakon svih prokopa u prometnim površinama.

Isporuka

Kanta od 25 kg / 32 kante po paleti